AJ Investments je dlouhodobě úspěšnou investiční společností, která se specializuje na investice na československém trhu a na kapitálových trzích v rámci Evropské unie a Spojených států amerických.

Díky naší odbornosti a zkušenostem jsme schopni identifikovat atraktivní příležitosti v následujících sektorech:

Trh s nemovitostmi

AJ Investments vidí v současné situaci na trhu s nemovitostmi výhodné příležitosti. Očekávají, že mnoho firem bude pod velkým finančním tlakem a nuceno prodat své nemovitosti, nebo dokonce podíly ve společnostech, za ceny nižší než tržní hodnota. To je způsobeno tím, že tyto firmy se potýkají s problémy financování, buď kvůli ekonomickým důsledkům pandemie Covid-19, nebo kvůli jiným faktorům. AJ Investments vidí příležitost v nakupování těchto nemovitostí za výhodné ceny a následném zhodnocení investice.

Trh s odkupem pohledávek od bank

Další zajímavou příležitostí je trh s odkupem pohledávek od bank. V důsledku ekonomického poklesu a vlivu pandemie Covid-19 mnoho firem a podnikatelů se ocitlo pod velkým finančním tlakem a přestali být schopni získávat potřebné financování. Tato situace vytvořila prostor pro odkup pohledávek od bank, které mají neúspěšné půjčky nebo problematické úvěry. AJ Investments vidí v tomto trhu příležitost, protože mnoho zajímavých společností, které mají potenciál se vzpamatovat, může být získáno za výhodné ceny.

Energetika a obnovitelné zdroje

S narůstajícími obavami o životní prostředí a snahou o snižování závislosti na fosilních palivech vidíme příležitosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů. Investujeme do projektů věnovaných solární energii, větrné energii, biomase a dalším formám obnovitelných zdrojů, které mají potenciál dosáhnout ekologicky udržitelného rozvoje.

Kapitálové trhy

S vyššími úrokovými sazbami se některé typy aktiv na kapitálových trzích propadly na hodnotě. AJ Investments rozpoznává příležitosti na těchto trzích, protože mnoho zajímavých firem je momentálně obchodováno za ceny, které neodpovídají jejich skutečnému potenciálu. Díky naší odbornému know-how máme možnost identifikovat takové společnosti a investovat do nich za atraktivní ceny. Věříme, že tyto investice se budou v budoucnu zhodnocovat a přinášet zisk.

Investujte s námi